არისტოტელე – პოლიტიკა


შეგიძლიათ გადაწეროთ ძველი ბერძენი ფილოსოფოსის არისტოტელეს – პოლიტიკა.

ნაწილი პირველი

გადაწერა (BIN.GE)
გადაწერა (ALLSHARES.GE)

 

ნაწილი 

გადაწერა (BIN.GE)
გადაწერა (ALLSHARES.GE)

მოკლე აღწერა:

წიგნი წარმოადგენს არისტოტელეს გენიალური თხზულების “პოლიტიკის” პირველ თარგმანს ბერძნულიდან ქართულ ენაზე. “პოლიტიკაში” არისტოტელე აყენებს და წყვეტს პოლიტიკის მრავალ ძირეულ პრობლემას, როგირიცაა სახელმწიფოს წარმოშობა და განვითარება, სახელმწიფოს ხელმძღვანელის, მოქალაქის განმარტება, ღრმად აანალიზებს დადებით და უარყოფით სახელმწიფოებრივ ფორმებს, როგორიცაა მონარქია, დემოკრატია, ოლიგარქია, რესპუბლიკა, არისტოკრატია. მიუთითებს სახელმწიფოს ხელმძღვანელის შერჩევის დადებით და უარყოფით გზებზე, აკრიტიკებს დიქტატურას (იგივე ტირანია), კომუნიზმს, ჰგმობს ძალადობას, უსამართლობას, უზნეობის ყოველგვარ გამოვლენას პოლიტიკაში, განსაზღვრავს ბედნიერებას და სხვ.


Comments

comments